Ω γλυκύ μου έαρ...


Ούς έθρεψε το μάννα, εκίνησαν την πτέρναν, κατά του ευεργέτου

…ω φως των οφθαλμών μου, γλυκύτατόν μου τέκνον, πώς τάφω νυν καλύπτη…


Ετικέτα:
To Top