Γκάφες... Θα κλάψετε μέχρι δακρύων!

Δεν χρειαζόμαστε πολλά υλικά για να έχουμε τα παρακάτω αποτελέσματα:

Α) Βίντεοκάμερα
Β) Μη υποψιασμένους
Γ) Τόλμη
Δ) Τον Θεό μαζί μας και...
Ε) Φαντασία!!!Σας ενδιαφέρουν κι' αυτά...