Η λειτουργία του πεπτικού συστήματος


διακίνηση της τροφής κατά μήκος του πεπτικού σωλήνα

Κύρια λειτουργία του πεπτικού σωλήνα είναι η εξασφάλιση της διαρκούς τροφοδοσίας του οργανισμού με νερό, ηλεκτρολύτες και θρεπτικά συστατικά.

Αυτό επιτυγχάνεται με τη διακίνηση της τροφής κατά μήκος του πεπτικού σωλήνα, όπου διενεργούνται διάφορες λειτουργίες όπως:


 • η απλή διέλευση της τροφής (οισοφάγος) • η εναποθήκευση της τροφής (σώμα στομάχου) ή κοπρανωδών υλικών (κατιόν κόλο) • η πέψη της τροφής (στόμαχος, δωδεκαδάκτυλο, νήστιδα, ειλεός) • η απορρόφηση των τελικών προϊόντων της πέψης (λεπτό έντερο και κεντρικότερο μισό παχέος εντέρου) • Για την επίτευξη όλων αυτών των λειτουργιών καθοριστικό ρόλο έχει το ενδογενές νευρικό σύστημα του γαστρεντερικού σωλήνα, το οποίο εκτείνεται από το τοίχωμα του οισοφάγου έως τον πρωκτικό δακτύλιο και εξυπηρετεί τόσο αισθητικές όσο και κινητικές λειτουργίες με ανασταλτικές και διεγερτικές ίνες.

  Οι βασικοί δε τύποι κινήσεων είναι:

  ▪ κινήσεις ανάμιξης και
  ▪ κινήσεις προώθησης

  Οι μηχανισμοί που λαμβάνουν χώρα από την είσοδο της τροφής στο στόμα έως την αποβολή κοπράνων είναι:

  ▪ η μάσηση η οποία είναι σημαντική για τον τεμαχισμό των τροφών ώστε να μπορέσουν να χρησιμοποιηθούν στη συνέχεια
  ▪ η κατάποση (φαρυγγική και οισοφαγική φάση) -η εναποθήκευση, ανάμιξη και κένωση του περιεχομένου του στομάχου
  ▪ η ανάμιξη, προώθηση και απορρόφηση συστατικών στο λεπτό έντερο
  ▪ η απορρόφηση νερού και ηλεκτρολυτών στο παχύ έντερο
  ▪ η εναποθήκευση κοπράνων στο παχύ έντερο έως την αφόδευση
  ▪ η αφόδευση

  Σε όλη αυτήν τη διαδικασία και καθ” όλη την έκταση του γαστρεντερικού σωλήνα εκκρίνονται ουσίες που εξυπηρετούν διάφορες λειτουργίες:

  Στις περισσότερες περιοχές από το στόμα ως τον τελικό ειλεό εκκρίνονται πεπτικά ένζυμα και υγρά όπως σίελος, πεψίνη, υδροχλωρικό οξύ, παγκρεατικά ένζυμα, χολικά υγρά ήπατος, ένζυμα λεπτού εντέρου κ.ά. Από το στόμα ως τον πρωκτό υπάρχουν βλεννογόνοι αδένες για την παραγωγή βλέννας και την επικάλυψη και προστασία όλων των τμημάτων του σωλήνα.

  Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν ότι η λειτουργία του πεπτικού συστήματος είναι μια πολύ δυναμική διαδικασία, η οποία απαιτεί υψηλού βαθμού συνεργασία μεταξύ των διαφόρων οργάνων για να επιτευχθεί ο τελικός σκοπός που όπως αναφέραμε είναι η τροφοδοσία του οργανισμού.


  Related Posts