Μια 3D αναπαράσταση της παλιάς Θεσσαλονίκης

Θεσσαλονίκη, μια πόλη με ένδοξη ιστορική μνήμη και αξία!

Μια εξαιρετική 3D αναπαράσταση της Παλιάς Θεσσαλονίκης, μια οπτική σύγκριση του παλιού με το σήμερα.


apotis4stis5
Ετικέτα:
To Top