Στρατιωτικές σχολές και προϋποθέσεις εισαγωγής

0

Τι πρέπει να προσέξουν οι υποψήφιοι

Οι στρατιωτικές σχολές έχουν μηδενική ανεργία, καθώς οι απόφοιτοί τους σταδιοδρομούν στις ένοπλες δυνάμεις. Το γεγονός αυτό δεν περνά απαρατήρητο από τους υποψηφίους των πανελληνίων εξετάσεων που εν μέσω μιας μεγάλης οικονομικής κρίσης αναζητούν σχολές που τους εξασφαλίζουν σίγουρη εργασία.

Το 2012 4.108 υποψήφιοι όλων των κατηγοριών δήλωσαν στο μηχανογραφικό τους τη σχολή Ευελπίδων-όπλα και 3828 το τμήμα των σωμάτων της ίδιας σχολής. Το ενδιαφέρον χιλιάδων υποψηφίων συγκέντρωσαν και οι σχολές της Πολεμικής Αεροπορίας καθώς τη ΣΤΥΑ τη δήλωσαν 3603 υποψήφιοι και τη ΣΥΔ 1961. Αξίζει να σημειωθεί ότι πολλές από τις στρατιωτικές σχολές έχουν υψηλό αριθμό υποψηφίων που τις έχουν δηλώσει ως πρώτη προτίμηση. Για παράδειγμα 502 υποψήφιοι της γενικής σειρά δήλωσαν ως πρώτη επιλογή τη ΣΜΑ, 382 την Ικάρων-Ιπτάμενοι, 352 την Ευελπίδων – Όπλα. Προς ενημέρωση λοιπόν γονέων και μαθητών παραθέτουμε κάποιες από τις προϋποθέσεις εισαγωγής που είναι απαραίτητο να τις πληρούν τόσο όσοι δήλωσαν ήδη τις στρατιωτικές σχολές όσο και όσοι επιθυμούν να σταδιοδρομήσουν μελλοντικά σε αυτές.

Σημεία που πρέπει να προσέξουν οι υποψήφιοι και τα οποία παρουσιάζονται αναλυτικά πιο κάτω είναι: η ημερομηνία πραγματοποίησης των ιατρικών εξετάσεων, το όριο βάρους καθώς και τις ημερομηνίες που θα ανακοινωθούν οι υποψήφιοι με τα ελλιπή δικαιολογητικά και μια σειρά από παθήσεις που μπορεί να φαντάζουν απλές αλλά μπορεί να αποκλείσουν έναν υποψήφιο από τις στρατιωτικές σχολές.

Ύψος
Κρίνονται ακατάλληλοι για είσοδο σε ΑΣΕΙ-ΑΣΣΥ, όσοι άνδρες έχουν ανάστημα μικρότερο από ένα μέτρο και εβδομήντα εκατοστά (1,70μ) και όσες γυναίκες έχουν ανάστημα μικρότερο από ένα μέτρο και εξήντα εκατοστά (1,60μ).

Ύψος Σχολή Ικάρων

Ειδικά, οι υποψήφιοι του Τμήματος Ιπταμένων της Σχολής Ικάρων (ΣΙ), κρίνονται ακατάλληλοι, εφόσον έχουν ανάστημα μεγαλύτερο από ένα μέτρο και ενενήντα εκατοστά (1,90μ) και ύψος κορμού άνω των ενενήντα επτά εκατοστών (97 εκ) για άνδρες και γυναίκες.

Βάρος
Για τα ΑΣΕΙ-ΑΣΣΥ, οι άντρες υποψήφιοι πρέπει να έχουν, Δείκτη Μάζας Σώματος, (δηλαδή το πηλίκο του σωματικού βάρους τους σε χιλιόγραμμα προς το τετράγωνο του ύψους τους σε μέτρα), μεταξύ 19-27, Για τις γυναίκες ο Δείκτης Μάζας Σώματος πρέπει να είναι μεταξύ 18-25. (Παράδειγμα: Ένας υποψήφιος με ύψος 1,75 μέτρα και βάρος 74 κιλά έχει ΔΜΣ 74/(1,75 χ 1,75) =24,16.

Βάρος Σχολή Ικάρων
Το σωματικό βάρος του Ιπταμένου προσωπικού Α΄ και Β΄ κατηγορίας πρέπει να είναι σύμφωνο με τα όρια που καθορίζουν οι κατασκευαστές για το εκτινασσόμενο κάθισμα, σε κάθε τύπο αεροσκάφους, με ελάχιστο βάρος τα 63,5 κιλά και μέγιστο τα 93 κιλά (ΠΔ 53/03, Αρ. 10).

Δυσλεξία
Όσοι παρουσιάζουν συμπτώματα δυσλεξίας, θα παραπέμπονται στις Ανώτατες Υγειονομικές Επιτροπές, ως έχοντες παρεκκλίσεις του φυσιολογικού. Θα πρέπει δε υποχρεωτικά να φέρουν μαζί τους και ειδική βεβαίωση από Ιατροπαιδαγωγικό κέντρο ή Κ.Δ.Α.Υ., στο οποίο θα φαίνεται το είδος και το επίπεδο της μαθησιακής δυσκολίας.

Όραση και στρατιωτικές σχολές

Είναι σημαντικό να γνωρίζουν οι υποψήφιοι για τις στρατιωτικές σχολές ότι ακόμα και αν πληρούν όλες τις προϋποθέσεις μια διαθλαστική ανωμαλία στα μάτια όπως είναι η υπερμετρωπία, μυωπία, αστιγματισμός μπορεί να τους στερήσει την εισαγωγή τους. Σε κάποιες από αυτές τις σχολές η όραση πρέπει να είναι 10/10 χωρίς διόρθωση και σε άλλες ακόμα και εάν η όραση με διόρθωση (γυαλιά) είναι 10/10, αν ο υποψήφιος έχει βαθμούς πάνω από το ανώτερο επιτρεπόμενο όριο είναι απορριπτέος.

1.Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων (ΣΣΕ) (Όπλων)
Οπτική οξύτητα με ή χωρίς διόρθωση 10/10 σε κάθε οφθαλμό και η διαθλαστική ανωμαλία μα μην υπερβαίνει τις 4,5 διοπτρίες (σφαιρικό ισοδύναμο)

2. Σχολή Ικάρων (ΣΙ) (τμήμα Μηχανικών)
Οπτική οξύτητα με ή χωρίς διόρθωση 10/10 σε κάθε οφθαλμό και η διαθλαστική ανωμαλία μα μην υπερβαίνει τις 4,5 διοπτρίες (σφαιρικό ισοδύναμο)

3. Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Στρατού Ξηράς (ΣΜΥ)
Οπτική οξύτητα με ή χωρίς διόρθωση 10/10 σε κάθε οφθαλμό και η διαθλαστική ανωμαλία μα μην υπερβαίνει τις 4,5 διοπτρίες (σφαιρικό ισοδύναμο)

4. Αεροπορία (Σχολή Τεχνικών Υπαξιωματικών Αεροπορίας)
Οπτική οξύτητα με ή χωρίς διόρθωση 10/10 σε κάθε οφθαλμό και η διαθλαστική ανωμαλία μα μην υπερβαίνει τις 4,5 διοπτρίες (σφαιρικό ισοδύναμο)

5. Αεροπορία (Σχολή Υπαξιωματικών Διοικητικών)
Οπτική οξύτητα με ή χωρίς διόρθωση 10/10 σε κάθε οφθαλμό και η διαθλαστική ανωμαλία μα μην υπερβαίνει τις 4,5 διοπτρίες (σφαιρικό ισοδύναμο)

6. Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων (ΣΣΕ) (Σωμάτων)
Οπτική οξύτητα με ή χωρίς διόρθωση 10/10 σε κάθε οφθαλμό και η διαθλαστική ανωμαλία να μην υπερβαίνει τις 6 σφαιρικές διοπτρίες (σφαιρικό ισοδύναμο)

7. Στρατιωτικής Σχολής Αξιωματικών Σωμάτων (ΣΣΑΣ)
Οπτική οξύτητα με ή χωρίς διόρθωση 10/10 σε κάθε οφθαλμό και η διαθλαστική ανωμαλία να μην υπερβαίνει τις 6 σφαιρικές διοπτρίες (σφαιρικό ισοδύναμο)

8. Σχολή Αξιωματικών Νοσηλευτικής (ΣΑΝ)

Οπτική οξύτητα με ή χωρίς διόρθωση 10/10 σε κάθε οφθαλμό και η διαθλαστική ανωμαλία να μην υπερβαίνει τις 6 σφαιρικές διοπτρίες (σφαιρικό ισοδύναμο)

9. Σχολή Ναυτικών Δοκίμων (ΣΝΔ) (Μάχιμοι)

Οπτική οξύτητα 10/10 σε κάθε οφθαλμό χωρίς διόρθωση. Όλοι οι υποψήφιοι των Σχολών του Ναυτικού δεν πρέπει να έχουν υποστεί διαθλαστική επέμβαση με ακτινωτή κερατοτομή.

10. Σχολή Ναυτικών Δοκίμων (ΣΝΔ) (Μηχανικοί)

Οπτική οξύτητα χωρίς διόρθωση 1/10 σε κάθε οφθαλμό, με διόρθωση 10/10 σε κάθε οφθαλμό ,η μυωπία να μην υπερβαίνει τις 2,5 σφαιρικές διοπτρίες, η υπερμετρωπία τις 3 διοπτρίες και ο αστιγματισμός τις 2 διοπτρίες. Όλοι οι υποψήφιοι των Σχολών του Ναυτικού δεν πρέπει να έχουν υποστεί διαθλαστική επέμβαση με ακτινωτή κερατοτομή

11. Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού (ΣΜΥΝ)

Οπτική οξύτητα χωρίς διόρθωση 1/10 σε κάθε οφθαλμό, με διόρθωση 10/10 σε κάθε οφθαλμό ,η μυωπία να μην υπερβαίνει τις 2,5 σφαιρικές διοπτρίες, η υπερμετρωπία τις 3 διοπτρίες και ο αστιγματισμός τις 2 διοπτρίες. Όλοι οι υποψήφιοι των Σχολών του Ναυτικού δεν πρέπει να έχουν υποστεί διαθλαστική επέμβαση με ακτινωτή κερατοτομή.

12. Σχολή Ικάρων (ΣΙ) (τμήμα Ιπτάμενων)

Οι υποψήφιοι του Τμήματος Ιπταμένων της ΣΙ πρέπει να έχουν οπτική οξύτητα για μακριά και κοντά όχι μικρότερη από (20/20) σε κάθε οφθαλμό χωρίς διόρθωση και δεν πρέπει να έχουν υποστεί εγχείρηση για διόρθωση της διαθλαστικής ανωμαλίας με οποιαδήποτε επέμβαση. Δεν πρέπει να έχουν μυωπία μεγαλύτερη από 0.25 διοπτρίες, υπερμετρωπία 1,75 διοπτρίες και αστιγματισμό 0,75 διοπτρίες σε κάθε μεσημβρινό. Επίσης, εσωφορία μέχρι 10 διοπτρίες, εξωφορία μέχρι 5 διοπτρίες, υπερφορία μέχρι μία διοπτρία και εγγύς σημείο σύγκλισης όχι μεγαλύτερο από 70 mm.

Φακοί επαφής και γυαλιά

Όλοι οι υποψήφιοι που φορούν φακούς επαφής θα πρέπει να φέρουν μαζί τους τα διορθωτικά τους γυαλιά και όχι τους φακούς επαφής.

Laser και μυωπία
Πολλοί υποψήφιοι που ενδιαφέρονται για τις στρατιωτικές σχολές καταφεύγουν στην επέμβαση με laser ώστε να διορθώσουν τη μυωπία τους. Η διόρθωση με laser είναι επιτρεπτή αφού δεν απαγορεύεται από την εγκύκλιο για τις περισσότερες στρατιωτικές σχολές. Προσοχή θέλει η σχολή Ικάρων το τμήμα Ιπταμένων όπου αναφέρεται ρητά «δεν πρέπει να έχουν υποστεί εγχείρηση για διόρθωση της διαθλαστικής ανωμαλίας με οποιαδήποτε επέμβαση».

Για τις σχολές του Ναυτικού αναφέρεται ότι δεν πρέπει να έχουν υποστεί διαθλαστική επέμβαση με ακτινωτή κερατοτομή.

Ακουστική Οξύτητα
Η μεγαλύτερη επιτρεπόμενη ακουστική απώλεια στις συχνότητες 500-1000-2000 ΗΖ δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 25 db για το καλύτερο αυτί και τα 40 db για το χειρότερο αυτί. Στις συχνότητες 3000-4000-6000 ΗΖ η συνολική απώλεια να μην υπερβαίνει τα 270 db και στα δύο αυτιά.

Οι υποψήφιοι των Σχολών του Ναυτικού (ΣΝΔ, ΣΜΥΝ) πρέπει να έχουν τελείως φυσιολογική ακουστική οξύτητα, δηλαδή ικανότητα αντίληψης και κατανόησης ψυθιριστικής φωνής από απόσταση 5 μέτρων και στα δύο αυτιά, κάθε ένα χωριστά εξεταζόμενο, ακοομετρική δε πτώση οχι μεγαλύτερη από 20 db σε όλες τις συχνότητες.

Νοσήματα και σωματικές ατέλειες
Οι υποψήφιοι πρέπει επίσης να γνωρίζουν ότι υπάρχουν μια σειρά από νοσήματα και σωματικές ατέλειες που τους αποκλείουν από τις στρατιωτικές σχολές. Αναφέρουμε ορισμένα που είναι συνηθισμένα:

Ακμή με αποστήματα,
χρόνια ιγμορίτιδα,
χρόνια ρινίτιδα
λεύκη,
σπίλοι εκτεταμένοι του προσώπου
Ακολουθούν τα νοσήματα όπως αναφέρονται στην εγκύκλιο:

ΓΕΝΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ: Μεγάλη ιδιοσυστασιακή αδυναμία (καχεκτική κατάσταση), Ρευματικός πυρετός, Ρευματοειδής Αρθρίτις, χρόνιες αρθρίτιδες, νοσήματα Κολλαγόνου, παθήσεις των ενδοκρινών αδένων, ενεργός φυματίωση οποιουδήποτε οργάνου και υπολείμματα Φυματιώσεως μετά τη θεραπεία, αγκύλωση ή δυσκαμψία αρθρώσεων, παλιά κατάγματα που φέρνουν υλικό οστεοσυνθέσεως, παλιά κατάγματα με ατελή πώρωση, ουλές εκτεταμένες, δυσμορφίες που δυσκολεύουν τις κινήσεις των άκρων και του κορμού, υπολειμματικές καταστάσεις εχινοκόκκου κύστεως.

ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ: Όλες οι συστηματικές παθήσεις του νευρικού συστήματος, υπολείμματα από παλιές μηνιγγίτιδες και εγκεφαλίτιδες, αγγειακές βλάβες του κεντρικού νευρικού συστήματος και υπολείμματα αγγειακών βλαβών, τραυματικές βλάβες και υπολείμματα τραυματικών βλαβών του εγκεφάλου (εγκεφαλική θλάση, Διασειση κλπ), επιληψία, μυικές ατροφίες, παραλύσεις ή παρέσεις νεύρων.

ΨΥΧΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ: Ψυχωσικές διαταραχές, (σχιζοφρενικές, παρανοικές μείζονες συναισθηματικές διαταραχές κ.α.), νοητική καθυστέρηση, νευρωσικές διαταραχές, εθισμός σε φάρμακα και τοξικές ουσίες, διαταραχές προσωπικότητας (παρανοική, σχιζοειδική, υστερική, ναρκισσιστική κλπ), διαταραχές του λόγου (Βατταρισμός, βραδυγλωσσία κλπ) που εμποδίζουν τη λεκτική επικοινωνία.

ΔΕΡΜΑΤΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ:
Ακμή πολύμορφη με αποστήματα, αγγειώματα έστω και περιορισμένα που εντοπίζονται στο πρόσωπο ή μεγάλα αγγειώματα στον κορμό, γυροειδής αλωπεκία, εκζέματα, οξυτενή κονδυλώματα, κνίδωση, λεύκη, ψωρίαση, σπίλοι εκτεταμένοι του προσώπου ή που από τη θέση τους υπόκεινται πιέσεις ή τριβές, ουλές, κύστεις και χρόνια εξανθήματα που βρίσκονται στο πρόσωπο που προκαλούν δυσμορφία.

ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΚΟΗΣ:
Στενώσεις του ενός ή και των δύο ακουστικών πόρων, χρόνιες ωτίτιδες, ξηρά Διατρηση του τυμπανικού υμένα, λαβυρινθικός ίλιγγος. ΑΝΩΜΑΛΙΕΣ - ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ: Παραμορφώσεις και δυσμορφίες του προσώπου, παλιά κατάγματα των γνάθων που εμποδίζουν τη μάσηση, παθήσεις της κροταφογναθικής αρθρώσεως, μεγάλος προγναθισμός , χρόνια ιγμορίτις.

ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΡΙΝΟΣ:
Στένωση και των δύο ρινικών κοιλοτήτων που εμποδίζουν μέτρια την αναπνοή, Διατρηση του ρινικού διαφράγματος, χρόνιες ρινίτιδες, αλλεργική ρινίτις. ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΛΑΙΜΟΥ - ΛΑΡΥΓΓΑ: Ραιβόκρανο, χρόνια λαρυγγίτις πάρεση των φωνητικών χορδών ετερόπλευρη, παλιά τραύματα του λάρυγγα που προκαλούν αλλοίωση στη φωνή.

ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΦΑΡΥΓΓΟΣ ΚΑΙ ΟΙΣΟΦΑΓΟΥ:
Τραυματικές ή παθολογικές στενώσεις, οισοφαγίτιδες, εκκολπώματα.

ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΗΣ ΟΡΑΣΗΣ:
Εκτεταμένες ουλές βλεφάρων, πτώση του ενός ή και των δύο βλεφάρων, χρόνιος βλεφαροσπασμός, νυσταγμός ή νυσταγμοειδείς κινήσεις ματιών, στραβισμός, χρόνιες ιρίτιδες, χοριοειδίτιδες και αμφιβληστροειδίτιδες και τα υπολείμματα αυτών, έλλειψη του φακού, αύξηση της ενδοβολβικής πιέσεως, εξόφθαλμος, χρόνια πυώδης δακρυοκυστίτις, μόνιμη δακρύρροια από απόφραξη των δακρυικών σωληναρίων, εαρινός καταρρούς.

ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΣΤΟΜΑΤΟΣ - ΧΕΙΛΕΩΝ: Λυκόστομα έστω και μικρό και μετά από επιτυχημένη εγχείρηση, λαγώχειλος έστω και περιορισμένο, απώλεια δοντιών όταν εμποδίζει τη μάσηση, οδοντικές ελλείψεις που χρειάζονται οδοντοστοιχίες, βραδυγλωσσία.

ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΘΩΡΑΚΑ:
Συγγενείς ή επίκτητες ανωμαλίες στη Διαπλαση του θώρακα, που ελαττώνουν τη χωρητικότητα και προκαλούν μείωση της αναπνευστικής λειτουργίας, ξένα σώματα στο κύτος του θώρακα, υπολείμματα πλευρίτιδας, χρόνια βρογχίτιδα, βρογχικό άσθμα, μείωση της αναπνευστικής λειτουργίας (ζωτική χωρητικότητα κάτω του 80 της τιμής που περιμένει κανείς ανάλογα με την ηλικία, το φύλο και το ύψος).

ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΚΑΡΔΙΑΣ ΚΑΙ ΑΓΓΕΙΩΝ: Συγγενείς παθήσεις της καρΔιας και των μεγάλων αγγείων, επίκτητες βολβιδικές παθήσεις της καρΔιας και των μεγάλων αγγείων, πρόπτωση μιτροειδούς, χειρουργημένες ή επίκτητες παθήσεις της καρΔιας και των μεγάλων αγγείων, διχλώχιν αορτική βαλβίδα, μυοκαρδιοπάθειες πρωτοπαθείς ή δευτεροπαθείς οποιουδήποτε τύπου, μόνιμος κολποκοιλιακός αποκλεισμός οποιουδήποτε βαθμού, ημιαποκλεισμός του αριστερού σκέλους του δεματίου HIS σύνδρομο WOLF PARKISON WHITE, παροξυντική ταχυκαρδία, μόνιμη τέλεια αρρυθμία, σύνδρομο νοσούντος φλεβοκόμβου, επίμονη φλεμβοκομβική βραδυκαρδία εκτός από περιπτώσεις τύπου καρΔιας αθλητού, επίμονες εκτακτοσυστολικές αρρυθμίες, αραιές έκτακτες συστολές, η έστω και μικρού βαθμού αρτηριακή υπέρταση χωρίς άλλα παθολογικά ευρήματα, (ως μικρού βαθμού χαρακτηρίζεται όταν η μέγιστη κυμαίνεται (ΜΑΧΙΜΑ) από 160-180 MMHG ή όταν η ελάχιστη ξεπερνάει τα 100 MMHG), αρτηριακή υπόταση (συστολική πίεση μόνιμα μικρότερη από 90 MMHG), περιορισμένοι κιρσοί χωρίς λειτουργικές διαταραχές.

ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΚΟΙΛΙΑΣ:
Οι κήλες του πρόσθιου ή των πλαγίων κοιλιακών τοιχωμάτων ή του πυελικού εδάφους, βουβωνοκήλες, έλκη γαστροδωδεδακτυλικά, ιδιοπαθής υπερχολερυθριναιμία, λίθοι χοληδόχου κύστεως, μετατραυματική σπληνεκτομή, μεγαλοσπληνία.

ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΑΙΜΑΤΟΣ: Βαριές ή μέτριες αναιμίες ακαθόριστης αιτιολογίας, κληρονομικές αιμολυτικές αναιμίες, στίγμα μεσογειακής αναιμίας εφόσον υπάρχει αναιμία μέτριας βαρύτητας, στίγμα δρεπανοκυτταρικής αναιμίας, διαταραχές των αιμοπεταλίων (θρομβοπάθειες).

ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ: Αγκυλωτική σπονδυλοαρθρίτις, επίμονη χρόνια οσφυαλγία, σκολίωση ή λόρδωση ή κύφωση της σπονδυλικής στήλης έστω και σε μικρό βαθμό, συμπιεστικό κάταγμα σώματος έστω και ενός μόνο σπόνδυλου που αφορά λιγότερο από το 25% του ύψους του, αυχενική πλευρά, σύνδρομο σκαληνών μυών ή πλευροκλειδικό σύνδρομο, ραιβόκρανο συγγενές ή επίκτητο, σπονδυλολίσθηση.

ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΝΕΦΡΩΝ - ΟΥΡΗΤΗΡΩΝ: Νεφρεκτομή από οποιαδήποτε αιτία, μονήρης νεφρός συγγενής, χρονία νεφρική ανεπάρκεια, νεφρωτικό σύνδρομο, χρονία νεφρίτις, εστιακή σπειραματονεφρίτις έστω και με καλή νεφρική λειτουργία, αμιγής νεφρική γλυκοζουρία έστω και με καλή γενική κατάσταση, λιθίαση των νεφρών ή ουρητήρων.

ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΟΥΡΗΘΡΑΣ - ΓΕΝΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ:
Στενώματα ουρήθρας, υποσπαδίας ή επισπαδίας, η παραμονή του όρχεως μέσα στο βουβωνικό σωλήνα όταν ο άλλος είναι υγιής μέσα στο σύστοιχο ημιόσχεο, η εκτομή του ενός όρχεως για οποιαδήποτε αιτία πλην της κακοήθειας, ενώ ο άλλος παραμένει υγιής, μεγάλη κιρσοκήλη, υδροκήλη.

ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΝΩ ΚΑΙ ΚΑΤΩ ΑΚΡΩΝ:
Κάθε συγγενής ή επίκτητη ανωμαλία, ως προς τον αριθμό , το σχήμα και τις σχέσεις των μελών (επιμήκυνση, βράχυνση πάνω απο 5 εκατ. βλαισότητα, ραιβότητα ψευδάρθρωση) εάν επιφέρει φανερή δυσμορφία ή δυσκολία των λειτουργιών αυτών, το καθ' έξιν εξάρθρημα του ώμου, πλατυποδία με βλαισότητα του ποδιού και λειτουργικές διαταραχές, έλλειψη ή αγκύλωση του αντίχειρα, έλλειψη ή αγκύλωση του δείκτη, απώλεια του μεγάλου δακτύλου του ποδιού.

ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ


α. Έντονες διαταραχές εμμήνου ρύσεως.
β. Ελεφαντίαση έξω γεννητικών οργάνων.
γ. Κιρσοί ή κιρσώδεις ανευρύνσεις γεννητικών οργάνων.
δ. Βαρθολινίτιδα, Κύστη Βαρθολινείου αδένα.
ε. Προκαρκινικές καταστάσεις έξω γεννητικών οργάνων.
στ. Ρήξη περινέου 2ου ή 3ου βαθμού.
ζ. Οποιαδήποτε λειτουργική διαταραχή μεγάλου βαθμού στα γεννητικά όργανα από χειρουργική επέμβαση.
η. Οξείες και χρόνιες παθήσεις των εξαρτημάτων (σάλπιγγες και ωοθήκες)
θ. Ενδομητρίωση.
ι. Συρίγγια κυστεοκολπικά, ουρηθροκολπικά, ορθοκολπικά.
ια. Ακράτεια ούρων από υπερένταση.
ιβ. Φυματίωση γεννητικών οργάνων.
ιγ. Εκτομή μαστού – καλοήθη νεοπλάσματα μαστού.
ιδ. Νόσοι της υπόφυσης ή του υποθαλάμου με ανατομική βλάβη.
ιε. Χρωματοσωματικές ανωμαλίες.
ιστ. Ερμαφροδιτικές καταστάσεις.
ιζ. Έντονη υπερτρίχωση οφειλόμενη σε ενδοκρινολογικά αίτια.
ιη. Γιγαντομαστία, ανάλογη με το βαθμό που εμποδίζει την εκτέλεση της υπηρεσίας.

Ηλικία των υποψηφίων
Οι υποψήφιοι -ες των ΑΣΕΙ πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:
(α) Για τις ΣΣΕ, ΣΝΔ, ΣΙ και ΣΑΝ να έχουν γεννηθεί από την 1η Ιανουαρίου 1992 και μεταγενέστερα. Κατ' εξαίρεση μπορούν να συμμετάσχουν:
1/ Στη ΣΣΕ και οι υπηρετούντες στις Ένοπλες Δυνάμεις Εθελοντές μόνιμοι Οπλίτες που γεννήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου 1990 και μεταγενέστερα.
2/ Στη ΣΙ και οι υπηρετούντες στις ΕΔ Εθελοντές, Κληρωτοί, Κληρωτοί πρότακτοι, Κληρωτοί παρατεταμένης θητείας και Μαθητές – Απόφοιτοι ΑΣΣΥ που γεννήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου 1991 και μεταγενέστερα .
(β) Στη ΣΣΑΣ όσοι γεννήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου 1993 και μεταγενέστερα.
(2) Οι υποψήφιοι -ες των ΑΣΣΥ πρέπει να μην έχουν υπερβεί το 21ο έτος της ηλικίας τους κατά την 31 Δεκεμβρίου του έτους συμμετοχής τους στις εξετάσεις. Διόρθωση ηλικίας με δικαστική απόφαση λαμβάνεται υπόψη, εφόσον προκύπτει ότι η απόφαση αυτή έχει καταστεί αμετάκλητη. Οι υποψήφιοι-ες θα πρέπει να έχουν γεννηθεί την 31η Δεκεμβρίου 1992 και μεταγενέστερα.

Διαγωγή
Η αναγραφόμενη διαγωγή στον τίτλο σπουδών να είναι τουλάχιστον ΚΟΣΜΙΑ.

Ιθαγένεια
Όλοι οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν την Ελληνική ιθαγένεια.

Άλλες προϋποθέσεις

Οι υποψήφιοι δεν πρέπει να έχουν καταδικαστεί σε ποινή καθείρξεως για μια σειρά από αδικήματα όπως είναι η κλοπή. Να μη διώκονται για εγκλήματα και να μην έχουν καταδικαστεί σε στέρηση πολιτικών δικαιωμάτων.

Άλλες σημαντικές πληροφορίες για τους υποψηφίους

Ημερομηνίες

Η έκδοση κατάστασης υποψηφίων με ελλιπή δικαιολογητικά θα γίνει στις 22 Μαΐου 2013 και η υποβολή των ελλιπών δικαιολογητικών πρέπει να πραγματοποιηθεί έως 29 Μαΐου 2013.
Οι υποψήφιοι -ες που θα γίνουν δεκτοί μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών, θα ενημερωθούν την 10 Ιουνίου 2013 και οι Έλληνες – ίδες Εξωτερικού την 9 Αυγούστου 2013, με δική τους ευθύνη από την ιστοσελίδα της Σχολής πρώτης προτίμησης ή της ΠΑ (αν η Σχολή πρώτης προτίμησης είναι κάποια από τις Σχολές της ΠΑ και για τους υποψηφίους Έλληνες του εξωτερικού), για το πρόγραμμα των ΠΚΕ (ψυχομετρικών, υγειονομικών, αθλητικών), τον τόπο και το χρόνο παρουσιάσεως. Ώρα παρουσιάσεως υποψηφίων η 07:00 Ω κάθε ημέρας

Υγειονομικές εξετάσεις. Προσοχή.
Κατά την ημερομηνία παρουσίασής τους οι υποψήφιοι θα πρέπει να προσκομίσουν μια σειρά από εξετάσεις εσώκλειστες σε φάκελο. Οι υποψήφιοι πρέπει να προσέξουν το ακόλουθο σημείο της εγκυκλίου:
Οι εξετάσεις μπορούν να διενεργηθούν σε Νοσηλευτικά ιδρύματα της χώρας Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Δ.Ι. ή από ιδιώτη ιατρό της χώρας, με την προϋπόθεση να έχουν γίνει εντός διμήνου προ της ημερομηνίας παρουσίασής τους για τις ΠΚΕ και να είναι νόμιμα επικυρωμένες (φωτογραφία υποψηφίου – ημερομηνία – σφραγίδα ιατρού).
Άρα οι υποψήφιοι καλό είναι μετά το τέλος των πανελληνίων εξετάσεων να πραγματοποιήσουν τις ιατρικές εξετάσεις. Όσοι τις πραγματοποίησαν τον Απρίλιο θα πρέπει να προσέξουν αν έχει παρέλθει το δίμηνο που ορίζεται στην εγκύκλιο γιατί οι εξετάσεις δεν θα έχουν ισχύ.

Δικαιολογητικά που πρέπει να έχουν οι υποψήφιοι κατά την ημέρα παρουσίασης

1.Αστυνομική ταυτότητα
2.Δελτίο ταυτότητας υποψήφιου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων Πολιτισμού και Αθλητισμού
3.Φωτοτυπία (Φ/Α) της αίτησης - υπεύθυνης δήλωσης που υπέβαλαν για τη συμμετοχή τους στις εισαγωγικές εξετάσεις.

Ψυχομετρικά τεστ
Η ψυχομετρική δοκιμασία συμπεριλαμβάνει γραπτές και προφορικές δοκιμασίες, διενεργούμενες από κατάλληλη επιτροπή, για τη διαπίστωση της καταλληλότητας των υποψηφίων για σταδιοδρομία στις Ένοπλες Δυνάμεις.

Αθλήματα και επιδόσειςΗ επίτευξη των πιο πάνω ορίων είναι προαπαιτούμενο για την εισαγωγή στις στρατιωτικές σχολές. Δεν προσφέρουν μόρια στη συνολική βαθμολογία του υποψηφίου όπως συμβαίνει με τις σχολές των ΤΕΦΑΑ.

Τραυματισμός υποψηφίου και αθλήματα
Σε περίπτωση που για κάποιον -α υποψήφιο -α, προκύψει πρόβλημα υγείας ή γυναικολογικής φύσης, υπάρχει η δυνατότητα εξέτασης σε νέα ημερομηνία, οπωσδήποτε μόνο μετά από επιτόπια εξέταση από τον παρόντα ιατρό και πριν τη διεξαγωγή κάποιου αθλήματος. Υποψήφιος -α που αγωνίστηκε σε κάποιο άθλημα, μπορεί να επανεξεταστεί μόνο σε περίπτωση τραυματισμού του, ο οποίος επιτόπου θα βεβαιωθεί από τον ιατρό. Σε κάθε περίπτωση, η επανεξέταση θα λάβει χώρα σε ημερομηνία εντός του χρονοδιαγράμματος των ΠΚΕ και στο σύνολο των αθλητικών δοκιμασιών.

Υποχρεωτική παραμονή στο σώμα
Οι απόφοιτοι -ες της ΣΣΑΣ πρέπει να παραμείνουν στο σώμα:
1.Ιατροί 12 χρόνια
2.Κτηνίατροι, Οδοντίατροι και Φαρμακοποιοί 10 χρόνια
4. Οικονομικοί, Στρατολόγοι –Στρατιωτικοί Νομικοί Σύμβουλοι, Ψυχολόγοι 8 χρόνια.
Οι απόφοιτοι της ΣΑΝ 8 χρόνια υποχρεωτικής παραμονής
Ευελπίδων, Ικάρων, Ναυτικών Δοκίμων 8 χρόνια υποχρεωτικής παραμονής
ΣΜΥ, ΣΤΥΑ, ΣΜΥΝ, ΣΥΔ, 5 χρόνια υποχρεωτικής παραμονής

Ειδικές κατηγορίες
Στις στρατιωτικές σχολές έχουμε δύο ειδικές κατηγορίες την 3648/α και την 3648/β. Οι προϋποθέσεις ένταξης σε κάθε μια από τις πιο πάνω κατηγορίες είναι οι ακόλουθες:

Για την 3648/α
Πολύτεκνοι και τρίτεκνοι

Για την 3648/β
i. Τέκνα ή αδελφοί αναπήρων και τραυματισθέντων σε πολεμικές επιχειρήσεις, καθώς και στρατιωτικών και των τριών Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων ειρηνικής περιόδου, οι οποίοι έχουν αναπηρία σε ποσοστό εξήντα επτά επί τοις εκατό (67%) και άνω, λόγω παθήσεώς τους σε διατεταγμένη υπηρεσία και ένεκα αυτής.
ii. Τέκνα των θανόντων στρατιωτικών των Ενόπλων Δυνάμεων στον πόλεμο ή στην ειρήνη κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας και ένεκα αυτής.
iii. Τέκνα Ελλήνων Μόνιμων Στρατιωτικών, εφέδρων και κληρωτών οπλιτών, που συμμετείχαν με οποιονδήποτε τρόπο στα πολεμικά γεγονότα της χρονικής περιόδου από την 20ή Ιουλίου έως την 20ή Αυγούστου 1974 στην Κύπρο, καθώς και στα γεγονότα που έλαβαν χώρα το 1964 στην Τυληρία και Λευκωσία και το 1967 στην Κοφίνου και τους Αγίους Θεοδώρους της Κύπρου.
ΣΙΡ και Ικάρων Ελεγκτών Αεράμυνας
Για φέτος οι πιο πάνω σχολές δε θα δεχθούν υποψηφίους.

Οι βάσεις εισαγωγής στρατιωτικών σχολών την προηγούμενη χρονιά


newsbeast
Ετικέτα:

Δημοσίευση σχολίου

0Σχόλια
* Οτι δημοσιεύουμε δεν σημαίνει ότι το υιοθετούμε.
Απλά μας ενδιαφέρει να ακούγονται όλες οι απόψεις χωρίς λογοκρισία.

Τα Μπουλούκια

Η παρούσα αρθρογραφία έχει καθαρά ενημερωτικό χαρακτήρα. Ο αναγνώστης οφείλει να διασταυρώνει τις πληροφορίες για θέματα που τον ενδιαφέρουν. Τα κείμενα βασίζονται σε υλικό από Ελληνικές και ξενόγλωσσες δημοσιεύσεις, οι οποίες αναφέρονται στο μέτρο του δυνατού. Τα συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.

Η παρούσα αρθρογραφία έχει καθαρά ενημερωτικό χαρακτήρα. Ο αναγνώστης οφείλει να διασταυρώνει τις πληροφορίες για θέματα που τον ενδιαφέρουν. Τα κείμενα βασίζονται σε υλικό από Ελληνικές και ξενόγλωσσες δημοσιεύσεις, οι οποίες αναφέρονται στο μέτρο του δυνατού. Τα συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.

Δημοσίευση σχολίου (0)
To Top