Θα απολύονται και με μισή αποζημίωση όσοι μπουν σε εφεδρεία

0

Έπεσαν οι… μάσκες για την κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, κορυφαία στελέχη της οποίας παραπλανούσαν ανοιχτά εδώ και τρεις μήνες χιλιάδες δημοσίους υπαλλήλους και διερρήγνυαν «τα ιμάτιά τους» ότι η ένταξη στο καθεστώς της εργασιακής εφεδρείας δεν θα συνεπάγεται απόλυση.

Οι πραγματικές προθέσεις της κυβέρνησης αποκαλύφθηκαν πλήρως με την κατάθεση στη Βουλή του νομοσχεδίου για την εφεδρεία και το νέο μισθολόγιο – βαθμολόγιο, όπου και ορίζεται πλέον ξεκάθαρα ότι «η ένταξη στο καθεστώς εργασιακής εφεδρείας λογίζεται ως προαναγγελία απόλυσης για κάθε έννομη συνέπεια».

Στο ταμείο ανεργίας

Η πρώτη «φουρνιά» των υπαλλήλων, που θα κληθεί να ανέβει το… Γολγοθά της εφεδρείας μέχρι το τέλος του έτους, θα βρεθεί στα τέλη του 2012 στο ταμείο ανεργίας, εξαιτίας των δραστικών περικοπών στις προσλήψεις, που κάνουν, ουσιαστικά, αδύνατη την επανατοποθέτηση εφέδρων σε κάποια δημόσια υπηρεσία.

Η «προαναγγελία της απόλυσης» βάζει άγριο μαχαίρι μέχρι και 50% στις αποζημιώσεις όσων βρεθούν εκτός εργασίας. Σύμφωνα με το εργατικό δίκαιο, όπως αυτό διαμορφώθηκε με το νόμο Λοβέρδου, σε περίπτωση που υπάλληλος, με συμπληρωμένα 16 χρόνια υπηρεσία, ειδοποιηθεί για απόλυση δώδεκα μήνες πριν, λαμβάνει αποζημίωση έξι μηνών, αντί για δώδεκα, που δικαιούται εάν δεν έχει υπάρξει προειδοποίηση.

Αντίστοιχα, εργαζόμενοι με υπηρεσία από ένα μέχρι και 15 χρόνια λαμβάνουν αποζημίωση, μετά από προειδοποίηση απόλυσης, από μισό μέχρι και 5,5 μήνες, ενώ χωρίς προειδοποίηση λαμβάνουν από ένα μέχρι και έντεκα μήνες.

Αναγκαστική σύνταξη

Με βάση τους τελικούς κυβερνητικούς σχεδιασμούς, μέσα σε διάστημα ενός μηνός από τη δημοσίευση του νόμου για την εφεδρεία, θα συνταξιοδοτηθούν υπάλληλοι οι οποίοι έχουν θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα και παρέμεναν στην εργασία τους, κάνοντας χρήση του νόμου Λοβέρδου. Παράλληλα, όσοι έχουν συμπληρώσει 35 χρόνια πραγματικής εργασίας στο Δημόσιο και το 55ο έτος της ηλικίας τους τίθενται άμεσα σε συνταξιοδότηση, ενώ σε προσυνταξιοδοτικό στάδιο τίθενται όσοι συμπληρώσουν τις παραπάνω προϋποθέσεις μέχρι το 2013. Θα δικαιούνται πλήρη σύνταξη και στο διάστημα μέχρι να συνταξιοδοτηθούν θα λαμβάνουν αποκλειστικά το 60% του βασικού μισθού, χωρίς την καταβολή οποιωνδήποτε άλλων πρόσθετων αμοιβών, αποδοχών και επιδομάτων.

Ποιοι εξαιρούνται

Από το καθεστώς της προσυνταξιοδοτικής διαθεσιμότητας, που θα ξεκινήσει από τις αρχές του 2012, εξαιρούνται:

-Οι εκπαιδευτικοί όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης, μέχρι την ολοκλήρωση του τρέχοντος σχολικού έτους.

-Το νοσηλευτικό και παραϊατρικό προσωπικό των δημοσίων νοσηλευτικών ιδρυμάτων και το ιατρικό προσωπικό του ΕΣΥ.

-Οι διπλωματικοί υπάλληλοι.

-Οι κληρικοί των νομικών προσώπων της Εκκλησίας.

-Οι δεσμοφύλακες και σωφρονιστικοί υπάλληλοι.

-Οι υπάλληλοι του υπουργείου Εξωτερικών, κλάδου Διοικητικού.

-Το ένστολο προσωπικό του πυροσβεστικού σώματος.

-Οσοι κατέχουν θέση προϊσταμένου οργανικής μονάδας επιπέδου γενικής διεύθυνσης, κατά την έναρξη ισχύος του νόμου.

-Υπάλληλος του οποίου ο σύζυγος ή η σύζυγος έχει ενταχθεί σε προσυνταξιοδοτική διαθεσιμότητα ή στην εργασιακή εφεδρεία.

-Υπάλληλος του οποίου ο σύζυγος ή η σύζυγος ή τέκνο που συνοικεί με αυτόν και τον βαρύνει φορολογικά έχει αναπηρία σε ποσοστό τουλάχιστον 67%.

-Υπάλληλος που είναι ανάπηρος σε ποσοστό τουλάχιστον 67% ή πολύτεκνος, εφόσον τα τέκνα τον βαρύνουν φορολογικά.

Από τους υπαλλήλους του στενού δημόσιου τομέα, που θα μπουν άρον-άρον σε προσυνταξιοδοτικό καθεστώς, αλλά και από όσους θα αποχωρήσουν άμεσα από το Δημόσιο, καθώς καταργείται η δυνατότητα παραμονής στην εργασία για εκείνους, οι οποίοι έχουν συμπληρώσει τα συντάξιμα χρόνια, η κυβέρνηση προσδοκά ότι θα συμπληρώσει έναν αριθμό 25.000 εργαζομένων.

8.000 σε εφεδρεία

Οσον αφορά στους υπαλλήλους που θα τεθούν σε καθεστώς εργασιακής εφεδρείας (πρόκειται περίπου για 8.000 μέχρι το τέλος του 2011) αυτοί θα ενταχθούν σε πίνακες κατάταξης από το ΑΣΕΠ με βάση κριτήρια (όπως τυπικά προσόντα, εμπειρία, οικογενειακή κατάσταση, ηλικία, προϋπηρεσία, ειδικές γνώσεις). Από τους πίνακες κατάταξης, το συγκεκριμένο προσωπικό:

-Μπορεί να μεταφέρεται ύστερα από αίτησή του με την ίδια σχέση εργασίας σε φορείς του δημοσίου τομέα, εφόσον υπάρχουν αιτήματα των φορέων αυτών για πλήρωση θέσεων τακτικού προσωπικού, σε ποσοστό 10% των ετήσιων προσλήψεων, με βάση τα απολογιστικά στοιχεία του προηγούμενου έτους.

-Επιλέγεται ύστερα από αίτησή του κατά προτεραιότητα σε ποσοστό 30% επί του συνόλου των εκάστοτε θέσεων που προκηρύσσονται για απασχόληση προσωπικού ορισμένου χρόνου.

-Προηγείται έναντι όλων των λοιπών κατηγοριών για την επιλογή υποψηφίων για μερική απασχόληση, εφόσον υποβάλλει αίτηση.

Ποιοι γλιτώνουν

Η συντριπτική πλειοψηφία των εφέδρων θα οδηγηθεί στην απόλυση, καθώς η στρόφιγγα των προσλήψεων αναμένεται να κλείσει απειλητικά τα επόμενα χρόνια. Σύμφωνα με το νομοσχέδιο, σε καθεστώς εργασιακής εφεδρείας δεν εντάσσεται:

-Εργαζόμενος του οποίου ο σύζυγος ή η σύζυγος έχει ενταχθεί ήδη σε προσυνταξιοδοτική διαθεσιμότητα ή στην εργασιακή εφεδρεία.

-Εργαζόμενος του οποίου ο σύζυγος ή η σύζυγος ή τέκνο που συνοικεί με αυτόν και τον βαρύνει φορολογικά έχει αναπηρία σε ποσοστό τουλάχιστον 67%.

-Εργαζόμενος που είναι ανάπηρος σε ποσοστό τουλάχιστον 67% ή πολύτεκνος.

Το προσωπικό που εντάσσεται στο καθεστώς θα λαμβάνει για δώδεκα μήνες (και σε ορισμένες περιπτώσεις 24 μήνες) αποδοχές ίσες με το 60% του βασικού μισθού.

Πλεονάζον προσωπικό

Μέχρι τα τέλη του επόμενου μήνα, οι διοικήσεις των οργανισμών, που βαίνουν προς κατάργηση ή συγχώνευση, θα πρέπει να έχουν αποστείλει τον κατάλογο με το προσωπικό των υπαλλήλων αορίστου χρόνου, το οποίο θα κριθεί ως πλεονάζον. Το πλεονάζον προσωπικό θα αποτελείται, κατά κύριο λόγο, από εργαζομένους Υποχρεωτικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, που έχουν λίγα χρόνια προϋπηρεσίας. Επίσης, σύμφωνα με το σχέδιο νόμου, καταργούνται όλες οι κενές οργανικές θέσεις στον στενό δημόσιο τομέα, ενώ μέχρι το τέλος του έτους θα προσδιοριστεί τυχόν πλεονάζον προσωπικό σε διάφορες υπηρεσίες, που θα μεταφερθεί σε άλλες υπηρεσίες του Δημοσίου, στις οποίες υπάρχουν κενά.

antinews
Ετικέτα:

Δημοσίευση σχολίου

0Σχόλια
* Οτι δημοσιεύουμε δεν σημαίνει ότι το υιοθετούμε.
Απλά μας ενδιαφέρει να ακούγονται όλες οι απόψεις χωρίς λογοκρισία.

Τα Μπουλούκια

Η παρούσα αρθρογραφία έχει καθαρά ενημερωτικό χαρακτήρα. Ο αναγνώστης οφείλει να διασταυρώνει τις πληροφορίες για θέματα που τον ενδιαφέρουν. Τα κείμενα βασίζονται σε υλικό από Ελληνικές και ξενόγλωσσες δημοσιεύσεις, οι οποίες αναφέρονται στο μέτρο του δυνατού. Τα συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.

Η παρούσα αρθρογραφία έχει καθαρά ενημερωτικό χαρακτήρα. Ο αναγνώστης οφείλει να διασταυρώνει τις πληροφορίες για θέματα που τον ενδιαφέρουν. Τα κείμενα βασίζονται σε υλικό από Ελληνικές και ξενόγλωσσες δημοσιεύσεις, οι οποίες αναφέρονται στο μέτρο του δυνατού. Τα συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.

Δημοσίευση σχολίου (0)
To Top