Αυτόματη κτήση ελληνικής ιθαγένειας για ομογενείς που κατατάσσονται στην Αστυνομία

0

«Οι ομογενείς που υπηρετούν στην Ελληνική Αστυνομία αποκτούν αυτοδικαίως την ελληνική ιθαγένεια από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου». Με τη ρύθμιση αυτή που προβλέπεται σε ψηφισθέντα νόμο, το υπουργείο Εσωτερικών ανακοίνωσε ότι οι ομογενείς που κατατάσσονται στην Ελληνική Αστυνομία και κατάγονται από την Αλβανία, την Κύπρο και την Τουρκία αντιμετωπίζονται πλέον με τρόπο όμοιο με τον τρόπο αντιμετώπισης των ομογενών που εισάγονται στις στρατιωτικές σχολές αξιωματικών ή υπαξιωματικών των ενόπλων δυνάμεων.

Όπως αναφέρει η σχετική εγκύκλιος, «η διάταξη αυτή αφορά αποκλειστικά τους εισαγόμενους σπουδαστές στη Σχολή Αστυφυλάκων και στη Σχολή Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας. Τα άτομα της ως άνω κατηγορίας, ήτοι οι εισαγόμενοι στις Σχολές της Αστυνομίας, από τη δημοσίευση του Νόμου και εντεύθεν αποκτούν την ελληνική ιθαγένεια από την εισαγωγή τους στις Αστυνομικές Σχολές ή από την κατάταξή τους αυτοδίκαια. Κατά συνέπεια, δεν απαιτείται η έκδοση απόφασης από τον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης στην οποία υπάγεται ο Δήμος στον οποίο επιθυμούν να εγγραφούν. Η αίτησή τους υποβάλλεται απευθείας στο Δήμο και συνοδεύεται από τα εξής δικαιολογητικά:

1.Ληξιαρχική πράξη γέννησής τους επικυρωμένη και μεταφρασμένη επίσημα στην ελληνική γλώσσα.

2.Επικυρωμένο αντίγραφο διαβατηρίου.

3.Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας Ομογενούς (ΕΔΤΟ) ή άλλο αποδεικτικό στοιχείο της ομογενειακής τους ιδιότητας.

4.Αντίγραφο του πρακτικού αποδοχής διορισμού το οποίο είναι ενδεικτικό της κατάταξής τους στις Αστυνομικές Σχολές.

Η ημερομηνία που φέρει το εν λόγω πρακτικό, ήτοι η ημερομηνία κατάταξης, αποτελεί και την ημερομηνία κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας.

Η δεύτερη παράγραφος αφορά τους ήδη υπηρετούντες στην Ελληνική Αστυνομία κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου, ήτοι στις 31-3-2011. Τα άτομα αυτά αποκτούν επίσης την ελληνική ιθαγένεια από την ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου. Τα δικαιολογητικά που υποβάλλουν στο Δήμο εγγραφής είναι τα εξής:

1.Ληξιαρχική πράξη γέννησής τους επικυρωμένη και μεταφρασμένη επίσημα στην ελληνική γλώσσα.

2.Επικυρωμένο αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.

3.Βεβαίωση ότι υπηρετούν στην Ελληνική Αστυνομία (ελέγχεται από τον αρμόδιο υπάλληλο του Ο.Τ.Α εάν η ημερομηνία κατάταξης ή εισαγωγής προηγείται της δημοσίευσης του νόμου). Στην εν λόγω βεβαίωση θα αναφέρονται και οι ειδικές διατάξεις περί ομογενών βάσει των οποίων κατατάχτηκαν στην Ελληνική Αστυνομία.

Σε περίπτωση που ο Δήμος αντιμετωπίζει πρόβλημα αναφορικά με την εγγραφή των αιτούντων στα οικεία δημοτολόγια, δύναται να απευθύνει σχετικό ερώτημα στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση συνοδευόμενο από τα υποβληθέντα δικαιολογητικά.

Επισημαίνεται, τέλος, η υποχρέωση των δημοτικών αρχών να ενημερώνουν αμελλητί τις αποκεντρωμένες διοικήσεις για κάθε νέα δημοτολογική εγγραφή βάσει του Ν.3938/2011. Οι δε αποκεντρωμένες διοικήσεις οφείλουν με τη σειρά τους να ενημέρωνουν άμεσα τη Δ/νση Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών».

eklogika
Ετικέτα:

Δημοσίευση σχολίου

0Σχόλια
* Οτι δημοσιεύουμε δεν σημαίνει ότι το υιοθετούμε.
Απλά μας ενδιαφέρει να ακούγονται όλες οι απόψεις χωρίς λογοκρισία.

Τα Μπουλούκια

Η παρούσα αρθρογραφία έχει καθαρά ενημερωτικό χαρακτήρα. Ο αναγνώστης οφείλει να διασταυρώνει τις πληροφορίες για θέματα που τον ενδιαφέρουν. Τα κείμενα βασίζονται σε υλικό από Ελληνικές και ξενόγλωσσες δημοσιεύσεις, οι οποίες αναφέρονται στο μέτρο του δυνατού. Τα συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.

Η παρούσα αρθρογραφία έχει καθαρά ενημερωτικό χαρακτήρα. Ο αναγνώστης οφείλει να διασταυρώνει τις πληροφορίες για θέματα που τον ενδιαφέρουν. Τα κείμενα βασίζονται σε υλικό από Ελληνικές και ξενόγλωσσες δημοσιεύσεις, οι οποίες αναφέρονται στο μέτρο του δυνατού. Τα συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.

Δημοσίευση σχολίου (0)
To Top