Τα κριτήρια για την εργασιακή εφεδρεία

0

Σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα, η διαδικασία κατάρτισης των πινάκων τον πρώτο χρόνο της εφαρμογής του μέτρου θα είναι συνεχής, θα ανανεώνονται από το ΑΣΕΠ κάθε τρεις μήνες και ο ενοποιημένος πίνακας κατάταξης προσωπικού θα αναρτάται στον διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ.

Η επικαιροποίηση του πίνακα θα γίνεται δύο φορές κάθε χρόνο, τον Μάρτιο και τον Σεπτέμβριο. Ο κάθε φορέας θα στέλνει στο ΑΣΕΠ έναν πίνακα στον οποίο θα αναγράφεται το πλεονάζον προσωπικό με αλφαβητική σειρά. Τον ίδιο πίνακα θα κοινοποιεί και στις υπηρεσίες του ώστε οι εργαζόμενοι που περιλαμβάνονται σε αυτόν να υποβάλλουν εντός 20 ημερών τα δικαιολογητικά τα οποία θα καθορίσουν τη σειρά κατάταξής τους ανά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα.

Η κατάταξη αυτή γίνεται με βάση συγκεκριμένα κριτήρια τα οποία λαμβάνουν υπόψη τα τυπικά προσόντα του υπαλλήλου, την εμπειρία του, τον χρόνο υπηρεσίας στον φορέα, καθώς και την οικογενειακή του κατάσταση (πολύτεκνοι ή τέκνα πολυτέκνων, μονογονεϊκές οικογένειες). Οι κατατασσόμενοι στον πίνακα με αναπηρία 50% και άνω και οι έχοντες σύζυγο ή την επιμέλεια τέκνων με αναπηρία 67% και άνω προηγούνται στην κατάταξη, ανεξαρτήτως της συνολικής βαθμολογίας τους.

Η διαδικασία κατάρτισης του πίνακα θα ελέγχεται από ειδική τριμελή επιτροπή του ΑΣΕΠ, από μέλη του ή πρώην μέλη του, η οποία θα είναι αρμόδια και για την εξέταση των ενστάσεων που υποβάλλονται.

Για την υποβοήθηση του έργου της Ειδικής Κεντρικής Επιτροπής, την προετοιμασία των στοιχείων και τις λοιπές προπαρασκευαστικές ενέργειες, την παραλαβή, τον έλεγχο, την πρωτοκόλληση, την κωδικοποίηση και οπτική παραβολή και κάθε άλλη εργασία για την προετοιμασία, διεξαγωγή και ολοκλήρωση των σχετικών διαδικασιών αρμόδιες είναι οι υπηρεσίες του ΑΣΕΠ.

Στο Προεδρικό Διάταγμα, που δημοσιεύει η εφημερίδα «Το Βήμα της Κυριακής», Όσοι δεν θα συμμετάσχουν σε αυτή τη διαδικασία χάνουν το δικαίωμα να προσληφθούν σε άλλη υπηρεσία ή να ενταχθούν σε πρόγραμμα επανακατάρτισης. Ενστάσεις υποβάλλονται σε αποκλειστική προθεσμία δέκα ημερών.

Στο τέλος κάθε έτους το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης θα προχωρήσει στην κάλυψη ποσοστού 10% των ετήσιων προσλήψεων για τακτικό προσωπικό από τον Ενιαίο Πίνακα πλεονάζοντος προσωπικού. Επίσης από τον πίνακα αυτόν θα καλύπτεται και το 30% των θέσεων εποχικού προσωπικού που προκηρύσσει κάθε φορέας, ενώ όσοι υποβάλλουν αίτηση για μερική απασχόληση προηγούνται έναντι όλων των άλλων υποψηφίων.

Στο ΠΔ διαφοροποιούνται τα κριτήρια επιλογής και συνακόλουθα η μοριοδότηση ανάλογα με την κατηγορία του προσωπικού. Για το προσωπικό των κατηγοριών πανεπιστημιακής, τεχνολογικής και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης δίνεται έμφαση στις ειδικές γνώσεις, π.χ. για τους ΠΕ και ΤΕ το διδακτορικό δίπλωμα συγκεντρώνει 150 μονάδες και ο μεταπτυχιακός τίτλος 100 μονάδες. Στην κατηγορία υποχρεωτικής εκπαίδευσης έμφαση δίνεται κυρίως σε κοινωνικά κριτήρια, όπως είναι η οικογενειακή κατάσταση και ο χρόνος συνταξιοδότησης.
real.gr
Ετικέτα:

Δημοσίευση σχολίου

0Σχόλια
* Οτι δημοσιεύουμε δεν σημαίνει ότι το υιοθετούμε.
Απλά μας ενδιαφέρει να ακούγονται όλες οι απόψεις χωρίς λογοκρισία.

Τα Μπουλούκια

Η παρούσα αρθρογραφία έχει καθαρά ενημερωτικό χαρακτήρα. Ο αναγνώστης οφείλει να διασταυρώνει τις πληροφορίες για θέματα που τον ενδιαφέρουν. Τα κείμενα βασίζονται σε υλικό από Ελληνικές και ξενόγλωσσες δημοσιεύσεις, οι οποίες αναφέρονται στο μέτρο του δυνατού. Τα συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.

Η παρούσα αρθρογραφία έχει καθαρά ενημερωτικό χαρακτήρα. Ο αναγνώστης οφείλει να διασταυρώνει τις πληροφορίες για θέματα που τον ενδιαφέρουν. Τα κείμενα βασίζονται σε υλικό από Ελληνικές και ξενόγλωσσες δημοσιεύσεις, οι οποίες αναφέρονται στο μέτρο του δυνατού. Τα συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.

Δημοσίευση σχολίου (0)
To Top