Εντός διετίας η μετατροπή του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων

0

Δύο χρόνια προθεσμία θα έχει το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για να μετατραπεί απολύτως σε εμπορική τράπεζα σύμφωνα με προσθήκη που κατατέθηκε στο νομοσχέδιο για την
αναμόρφωση λειτουργίας του ΤΠΔ.

Συγκεκριμένα νέα παράγραφος που προστέθηκε στο άρθρο 2 προβλέπει ότι:

«Ο κλάδος εμπορικών δραστηριοτήτων του Ταμείου οφείλει να τηρεί τα ελάχιστα όρια των υποχρεωτικών δεικτών ρευστότητας και κεφαλαιακής επάρκειας όπως αυτά ορίζονται στην εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία περί πιστωτικών ιδρυμάτων.

Μέχρι την απόσχιση του κλάδου εμπορικών δραστηριοτήτων του ταμείου και το ανώτερο μέχρι δύο έτη από την ψήφιση του παρόντος νόμου, σε περίπτωση σημαντικής, σύμφωνα με την παραπάνω νομοθεσία, επί έλαττον απόκλισης από το ελάχιστο όριο των εφαρμοστέων δεικτών ρευστότητας , η οποία πιστοποιείται με απόφαση του ΔΣ του ταμείου, το Ταμείο μπορεί να κάνει χρήση πόρων του από παρακαταθήκες, με σκοπό να επανέλθει ο δείκτης ρευστότητας του κλάδου εμπορικών δραστηριοτήτων εντός του επιτρεπόμενου ελαχίστου ορίου».

Επίσης στην παράγραφο 3 σημειώνεται πως: Το Ταμείο εκτός του κλάδου των εμπορικών δραστηριοτήτων μπορεί να χορηγεί δάνεια μόνο προς Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ), συνδέσμους και ενώσεις αυτών καθώς και προς νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου υπό τον όρο ότι τα δάνεια αυτά έχουν ως αποκλειστικούς σκοπούς την εξυγίανση των ΟΤΑ ή την εκτέλεση έργων υποδομής για την περιφερειακή ανάπτυξη της χώρας, με ή χωρίς την σύμπραξη του ιδιωτικού τομέα, ή την εκτέλεση έργων γενικού συμφέροντος.

Μάλιστα οι προϋποθέσεις, οι όροι και η διαδικασία των δανείων αυτών ορίζονται με Προεδρικό Διάταγμα που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Οικονομικών.

Επίσης επαναδιατυπώνονται στο άρθρο 8 τα σημαία που αφορούν στο Τμήμα Δανεισμού και Διαχείρισης Διαθεσίμων, το Τμήμα Διαχείρισης χαρτοφυλακίου, τη Διεύθυνση ανάλυσης χαρτοφυλακίου και αγορών.

Το ίδιο νομοσχέδιο περιλαμβάνει και διατάξεις για τη συμμετοχή των τραπεζών στο πακέτο εγγυήσεων ύψους 30 δισ ευρώ.

Το υπουργείο επαναδιατύπωσε την διάταξη για το βέτο των επιτρόπων διευκρινίζοντας σε ποια πεδία θα ισχύει. Ο επίτροπος του Δημοσίου στις τράπεζες αποκτά στο εξής υπερεξουσίες καθώς θα μπορεί να ασκεί βέτο για τα μπόνους ακόμη και του προέδρου ή του διευθύνοντος συμβούλου αλλά και για όλες τις αποφάσεις στρατηγικού χαρακτήρα.

Συγκεκριμένα ο εκπρόσωπος του δημοσίου θα έχει δικαίωμα αρνησικυρίας στην λήψη αποφάσεων :
-στρατηγικού χαρακτήρα .
-που μεταβάλλουν ουσιωδώς τη νομική ή χρηματοοικονομική κατάσταση της τράπεζας.
-για τη διανομή μερίσματος.
-για την πολιτική παροχών (μπόνους) προς τον πρόεδρο, τον διευθύνοντα σύμβουλο, τα υπόλοιπα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και τους γενικούς διευθυντές και τους αναπληρωτές τους..

Το βέτο θα ασκείται είτε με απόφαση του υπουργού Οικονομικών είτε εφόσον ο επίτροπος “κρίνει ότι οι αποφάσεις μιας τράπεζας “δύναται να θέσει σε κίνδυνο τα συμφέροντα των καταθετών ή να επηρεάσει ουσιωδώς τη φερεγγυότητα και την εύρυθμη λειτουργία της”.

Επίσης για την χρήση του 2010 η διανομή μερίσματος περιορίζεται αποκλειστικά στη διανομή μετοχών.

“Οι μετοχές αυτές δεν πρέπει να προέρχονται από επαναγορά”, διευκρινίζεται πλέον στο νομοσχέδιο.

capital

Δημοσίευση σχολίου

0Σχόλια
* Οτι δημοσιεύουμε δεν σημαίνει ότι το υιοθετούμε.
Απλά μας ενδιαφέρει να ακούγονται όλες οι απόψεις χωρίς λογοκρισία.

Τα Μπουλούκια

Η παρούσα αρθρογραφία έχει καθαρά ενημερωτικό χαρακτήρα. Ο αναγνώστης οφείλει να διασταυρώνει τις πληροφορίες για θέματα που τον ενδιαφέρουν. Τα κείμενα βασίζονται σε υλικό από Ελληνικές και ξενόγλωσσες δημοσιεύσεις, οι οποίες αναφέρονται στο μέτρο του δυνατού. Τα συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.

Η παρούσα αρθρογραφία έχει καθαρά ενημερωτικό χαρακτήρα. Ο αναγνώστης οφείλει να διασταυρώνει τις πληροφορίες για θέματα που τον ενδιαφέρουν. Τα κείμενα βασίζονται σε υλικό από Ελληνικές και ξενόγλωσσες δημοσιεύσεις, οι οποίες αναφέρονται στο μέτρο του δυνατού. Τα συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.

Δημοσίευση σχολίου (0)
To Top