Ελεγχοι Εφορίας µε 15 «καρφιά»

0

Μεγάλες επιστροφές ΦΠΑ, απώλεια βιβλίων, δαπάνες που δεν δικαιολογούνται και χρήση αναπτυξιακών νόµων ανάβουν, µεταξύ άλλων κριτηρίων, το πράσινο φως για ελέγχους από την Εφορία σε
 πάνωαπό 500.000 ελεύθερους επαγγελµατίες και επιχειρήσεις πουείτε γύρισαν την πλάτη τους στηνπεραίωση είτε εξαιρέθηκαν από αυτήν.

ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ για ελέγχους - εξπρές που θα γίνουν µεβάση 15κριτήρια «κινδύνου»,σε επαγγελµατίες και επιχειρήσεις µε τζίρους έως 20 εκατ. ευρώ και για ανέλεγκτες υποθέσεις µέχρι και 31/12/2009. Τα κριτήρια, ο τρόπος των ελέγχων, της βεβαίωσης και καταβολής των φόρων, αναφέρονται σε απόφασή του υφυπουργού Οικονοµικών ∆. Κουσελά, σύµφωνα µε την οποία τα σηµεία SOS που θα εστιάσουν οι ελεγκτές είναι, µεταξύ άλλων:

n Βεβαιωµένες και ληξιπρόθεσµες οφειλές.

n Αν σε επιχειρήσεις µε τζίρο έως 1,5 εκατ. ευρώ, αυτός συµφωνεί µε τις καταχωρίσεις στα βιβλία τους. n Αν υπάρχουν νόµιµα δικαιολογητικά για τις επιστροφές και τις εκπτώσεις πωλήσεων. Για επιτηδευµατίες µεβιβλία Α’- Β’ κατηγορίας ελέγχονται ποσά άνω των 1.000

ευρώ. Για επιχειρήσεις µε βιβλία Γ’ κατηγορίας και τζίρο έως 1,5 εκατ. ευρώ, ποσά άνω των 1.000 ευρώ, αν έχουν τζίρο 1,5-9 εκατ. ευρώποσά άνωτων 3.000

ευρώ,και από 9 εκατ. ευρώ τζίρο και πάνω ποσά άνω των 5.000 ευρώ.

n Πλαστά τιµολόγια γιαδαπάνες άνω των 10.000 ευρώ προς προµηθευτές µε τους οποίους δεν υπάρχουν συστηµατικέςσυναλλαγές.

n ∆απάνες άνω των 300 ευρώ από ελεύθερους επαγγελµατίες,άνω των 700 ευρώ από επιχειρήσεις Β’ κατηγορίας, και άνω των 1.000 ευρώ από επιχειρήσεις Γ’ κατηγορίας για όσες κάνουν τζίρο έως 1,5 εκατ. ευρώ, άνωτων 2.000

ευρώ για όσεςκάνουν τζίρο από1,5-9 εκατ. ευρώ, και άνω των 5.000 ευρώ για όσες κάνουν τζίρο άνω των 9 εκατ. ευρώ.

n ∆απάνες ταξιδιών, κινητής και σταθερής τηλεφωνίας, για επιβατικά οχήµατα, για µισθοδοσία, ανεξαρτήτως τηςκατηγορίας των βι βλίων της επιχείρησης (Α’, Β’, Γ’). n Για τονΦΠΑ, έλεγχος θα γίνεται γιαδαπάνες άνω των 300 ευρώ από ελεύθερους επαγγελµατίες, άνω των 700 ευρώ από επιχειρήσεις µε βιβλία Α’ -Β’ κατηγορίας, άνω των 1.000

ευρώ απόεπιχειρήσεις µε βιβλία Γ’ κατηγορίας και τζίρο από 1,5-9 εκατ. ευρώ, και άνω των 5.000 ευρώ εφόσον έχουν τζίρο άνω των 9 εκατ. ευρώ.

n Αρχιτέκτονες και µηχανικοί, όπου θα ερευνάται αν το καθαρό εισόδηµα προσδιορίστηκε βάσει των προβλεπόµενων φορολογικών συντελεστών, καιαν οι δηλούµενες δαπάνες είναι«δυσανάλογες»µε τις τεκµαρτές.

n Σε όλες τις κατηγορίες επιχειρήσεων, ως βάση υπολογισµού για δαπάνες - έσοδα λαµβάνεταιυπόψη ο µοναδικός συντελεστής καθαρού κέρδους (ΜΣΚΚ).

tanea
Ετικέτα:

Δημοσίευση σχολίου

0Σχόλια
* Οτι δημοσιεύουμε δεν σημαίνει ότι το υιοθετούμε.
Απλά μας ενδιαφέρει να ακούγονται όλες οι απόψεις χωρίς λογοκρισία.

Τα Μπουλούκια

Η παρούσα αρθρογραφία έχει καθαρά ενημερωτικό χαρακτήρα. Ο αναγνώστης οφείλει να διασταυρώνει τις πληροφορίες για θέματα που τον ενδιαφέρουν. Τα κείμενα βασίζονται σε υλικό από Ελληνικές και ξενόγλωσσες δημοσιεύσεις, οι οποίες αναφέρονται στο μέτρο του δυνατού. Τα συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.

Η παρούσα αρθρογραφία έχει καθαρά ενημερωτικό χαρακτήρα. Ο αναγνώστης οφείλει να διασταυρώνει τις πληροφορίες για θέματα που τον ενδιαφέρουν. Τα κείμενα βασίζονται σε υλικό από Ελληνικές και ξενόγλωσσες δημοσιεύσεις, οι οποίες αναφέρονται στο μέτρο του δυνατού. Τα συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.

Δημοσίευση σχολίου (0)
To Top