Η εξήγηση γνωστών αρχαίων φράσεων


Σε ελεύθερη μετάφραση

1. Τὰ πάντα ῥεῖ - Έλα να γυρίζει παιδιά!

2. Εὕρηκα! - Εδώ ήταν το άτιμο τόσο καιρό;

3. Ἐξ ἡδονῆς γὰρ φύεται τὸ δυστυχεῖν - Έλα να… αγαπηθούμε ντάρλιγκ.

4. Γαῖα πυρὶ μιχθήτω - Θα γίνει χαμός.

5. Ἐπανάληψις μήτηρ πάσης μαθήσεως - Τα ίδια Παντελάκη μου τα ίδια Παντελή μου.

6. Ἢ τὰν ἢ ἐπὶ τᾶς - Όσες φάμε και όσες ρίξουμε.


Σας ενδιαφέρουν κι' αυτά...