Ο παππούς μιλάει για τον στρατό


τέτοιες ώρες...

Ο παππούς, παλιός στρατιώτης που είχε φάει στα νιάτα του πολλούς πολέμους, διηγείται στα εγγόνια τις περιπέτειές του:
-Ήμασταν στην έρημο για μέρες και διψούσαμε φοβερά. Δεν υπήρχε ούτε μία στάλα κρασί, ούτε ουίσκι, ούτε κονιάκ.
-Μα, ρωτάει ένα από τα εγγόνια, νερό δεν είχατε;
-Φυσικά και είχαμε! Αλλά τέτοιες ώρες ποιος σκέφτεται να πλυθεί;


Σας ενδιαφέρουν κι' αυτά...