Οι 5 νόμοι της βλακείας!


Οι 5 νόμοι της βλακείας, σύμφωνα με τον ιστορικό Carlo Chipolla...

1. Καθένας μας υποτιμά, τον αριθμό των ηλιθίων που κυκλοφορούν ανάμεσά μας

2. Η πιθανότητα να είναι κάποιος βλάκας, δε σχετίζεται με τη μόρφωση ή το περιβάλον που ζει.

3. Βλάκας είναι όποιος προκαλεί βλάβη στους άλλους, χωρίς ο ίδιος να επωφελείται. Αντιθέτως, μπορεί να υποστεί και ζημιά!

4. Ο μη βλάκας, υποτιμά τη βλαπτική δράση του βλάκα και μοιραία η συναναστροφή με τους βλάκες αποβαίνει ακριβοπληρωμένο λάθος.

5. Ο βλάκας, είναι το πιο επικίνδυνο άτομο που υπάρχει.


Σας ενδιαφέρουν κι' αυτά...