Το πνεύμα των Χριστουγέννων


μη μιλάς πρόστυχα...Σας ενδιαφέρουν κι' αυτά...